درباره دوفصلنامه

انسان پژوهی دینی (علمی - پژوهشی)

 • کشور محل چاپ: ایران
 • رتبه در وزارت علوم: ب
 • درجه: Q1
 • ضریب تاثیر0.167
 • ناشر: مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
 • فرمت: چاپی و الکترونیکی
 • شاپای چاپی: 6042-2251
 • قابل دسترسی از:  magiran.com, noormags.ir, sid.ir, …
 • درصد پذیرش مقالات: 11%
 • وضعیت چاپچاپی و الکترونیکی
 • نوبت‌های چاپدوفصلنامه
 • دسترسی قبلی: بلی
 • زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • حوزه  تخصصیفلسفه و کلام
 • هزینه چاپ مقاله: دو میلیون ریال
 • نوع مجلهعلمی- پژوهشی
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • نمایه شده: بلی
 • نوع  داوریداوری بدون نام و حداقل 2 داور
 • زمان پذیرش315
 • تعداد مقالات ارسال شده: 1,827
 • تعداد مقالات پذیرفته شده: 207
 • درصد پذیرش: 11%
 • تعداد مشاهده مقالات: 1,683,917
 • تعداد دریافت مقالات: 454,500
 • ایمیل مجلهensanpajoohi@gmail.com
 • در پیام رسان ایتا: ensanpajoohi@

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAGQAAAAoCAMAAAA/pq9xAAAAbFBMVEX////2ghL6vYL3kzL81bD94sf2hRj4n0r3kS77zJ382rn7xZD+8OP++PH806v+69r3jSb5p1j/+fP3iSD93sD96dX6tnX5rmX4nEP7yJf4mT36u37948r4o1H5smz//Pn+8+j5q2D8z6X7wYkPMy4BAAACxElEQVRIie2X25qjIAyAgyginlA8V4va93/HTbC1nb3YnW8+uZtcCKjkhyQkCvArXsQW/cCHvrAeGYVkh8jCG+PG3nLzxEid9mmZXPvwwmhJdZ9hL+up2/qAVKg4ePYD7C8eGCvqHc7RgKP1ekiIavdztOMovB4yfnFDiaPxegjFVnaOsg8HXShlGIbvg+4J8lW8QmxTjEVkfULazbjTbvrGF8R279QlPEHymH2VH0DsQ4t4BlikjhU0HKWEjRfYnd3zyqXHMSqjdPqAFHzCoLPjJPQMbaVFh7dQapgHoRWUizDniepYsGuzghzCWGSK9Wm6QsxkrVhEz+mciOT58ijO5FVJpgDurN/TfBZ83BUkrEtTC5rvaQmLSZLoZQy2UepIQVaYMyLF9jwHiGPzaBwkJ5erc98KR7qmDYrU3DEBbA4o3HFNmMLJVkwlDiY9n7Mi1I+BeQfJH1LnpIQhpLqZYyfjX06gIEgcrd00rs7tUXI4IFg7XbPloASLy+ekllTQBV3SlTg3aBqELKvoHQS9Lmjlaxd3K7VosArITgtnUXTUsEnbAzI2NKe846JhDcQre1suVyB9sjrM4ap4HMODOYg5dFryOSfagvbCRk9pwG61RqPUWGZu1tYIcU4ooTYVXu0gT3tpoWk3LwhKQZBa05T8WdbdfbcAspeFmXIxWkkZZlhpYyYwuhJXOGthhFDAhfnI1+u+k+2UW8WK6TDMgEzWhutRssglu4OQA+irosa0iQ9nzJw5phvcYJTsrculYU59jIN2379dqNEFPTYZBZmgxWyYXb47+bsyHS4ApZmmkmjNZzW+SIKz+q7umvj4KqJ6q9+VscSNiOwf7/9M7hS7Lxe29L3aXc6AlZPLb4RpO0pdPL8eAq0+KokUrtXl/6f8QLLpo5hM1zvkEDvqJ0InHv9QbBP0Sx9EPn+CfoXkD2hcI92bO/VFAAAAAElFTkSuQmCC

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد

و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

بر اساس مجوز شماره 233405/3 تاریخ 1391/11/15 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دوفصلنامه انسان پژوهی دینی دارای رتبه علمی – پژوهشی است.

طبق مصوبه هیأت تحریریه نشریه

از تاریخ 1397/08/01، هزینه ارزیابی و چاپ مقالات، از نویسندگان اخذ خواهد شد.

هزینه ارزیابی مقالات: 1/000/000 ریال          هزینه چاپ: 2/000/000 ریال

شماره تماس: 02531124424 - 02531125163

در پیام رسان ایتا: ensanpajoohi@

 

شماره جاری: دوره 19، شماره 48، علمی پژوهشی، اسفند 1401، صفحه 5-300 

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان