تعداد مقالات: 284
276. گناه و بخشایش در داستان‌های برادران گریم

دوره 16، شماره 42، پاییز و زمستان 1398، صفحه 221-239

زهرا طاهری سرتشنیزی؛ اصغر رضاپوریان؛ امیر حسین همتی


277. تبیین نیاز انسان به وحی بر پایه تحلیل عناوین و اوصاف قرآن در قرآن: بررسی ذکر، حکمت و موعظه

دوره 15، شماره 40، پاییز و زمستان 1397، صفحه 237-260

حسن رضایی هفتادر؛ فتح الله نجارزادگان؛ عبدالغفور گوک آتابای


278. عشق از دیدگاه اخوان الصفا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1398

سعید حسن زاده؛ محمد کاظم فرقانی


279. تحلیل فرایند الگو یابی رفتاری از قصه های قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1398

روح الله نجفی


280. بازشناسی انفعالات نفسانی در نظام اخلاقی غزالی با نظر به دیدگاه ارسطو و تأثیر انفعال محبت به خداوند بر سعادت انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1398

میترا پورسینا؛ مریم خسروی


281. توانایی انسان کامل بر اعجاز و پاسخ به نقدهای فخررازی و هیوم پیرامون اعتبار آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1398

سید حسین موسوی راد؛ سید جابر موسوی راد


283. چگونگی نفوذ شیطان در قوای ادراکی آدمی و اقسام کنش‌های آن از منظر قرآن با تاکید بر نظر امام خمینی (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1398

حسین سالمی؛ سیدرضا مؤدب


284. نمود کمال‌طلبی انسان در زبان با تأکید بر زبان عبری و زبان فارسی

دوره 16، شماره 41، بهار و تابستان 1398، صفحه 221-242

مهدی رضازاده قزاآن؛ سیروس شمیسا؛ عبدالرضا مدرس زاده