نویسنده = فروغ السادات رحیم پور
تعداد مقالات: 3
1. موانع عمل در فرآیند استکمال انسان از دیدگاه ملاصدرا

دوره 15، شماره 40، پاییز و زمستان 1397، صفحه 145-162

10.22034/ra.2019.65026.1967

فروغ السادات رحیم پور؛ صادق خوشخو؛ فرزانه سادات هاشمی


2. تعیین سرنوشت در حیات پیشین و رابطه آن با اختیار انسان از دیدگاه علامه طباطبایی و مکتب تفکیک

دوره 12، شماره 34، پاییز و زمستان 1394، صفحه 113-138

فروغ السادات رحیم پور؛ نجیمه منصوری


3. فرجام نفوس انسانی پس از مرگ بدن در اندیشه ابن سینا، سهروردی و ملاصدرا

دوره 10، شماره 29، بهار و تابستان 1392، صفحه 109-134

فروغ السادات رحیم پور؛ فاطمه زارع