نویسنده = جعفر تابان
تعداد مقالات: 5
1. نقش سیاق در تفسیر قران

دوره 5، شماره 15، بهار و تابستان 1387، صفحه 99-118

جعفر تابان


2. بررسی روش تفسیری المیزان

دوره 4، شماره 11، بهار و تابستان 1386، صفحه 57-78

جعفر تابان


3. ویژگی های مدیریتی پیامبر اعظم(ص) (اصل شوراء و هم اندیشی)

دوره 3، شماره 9، پاییز و زمستان 1385، صفحه 117-129

جعفر تابان


4. تفسیر علمی قرآن کریم

دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1385، صفحه 163-180

جعفر تابان


5. توطئه ی غرانیق و ابعاد آن

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 75-92

جعفر تابان