نویسنده = زین العابدین نجفی
تعداد مقالات: 2
1. نقش آفرینی طنز در سبک زندگی اسلامی از منظر شریعت

دوره 14، شماره 38، پاییز و زمستان 1396، صفحه 57-83

زین العابدین نجفی


2. تشبُّه به کفّار در پوشش، آرایش و آداب و رسوم از منظر فقه امامیه

دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1385، صفحه 89-112

زین العابدین نجفی