نویسنده = نجیمه منصوری
تعداد مقالات: 1
1. تعیین سرنوشت در حیات پیشین و رابطه آن با اختیار انسان از دیدگاه علامه طباطبایی و مکتب تفکیک

دوره 12، شماره 34، پاییز و زمستان 1394، صفحه 113-138

فروغ السادات رحیم پور؛ نجیمه منصوری