نویسنده = علی پیری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی رابطه نفس و بدن در نظام فلسفی ملاصدرا و برگسون

دوره 8، شماره 26، پاییز و زمستان 1390، صفحه 103-118

علی پیری؛ فرمان ایسماعیلوف