نویسنده = سید جلال هاشمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحلیلی مقوله انسان شناسی در دین صابئین مندائی

دوره 12، شماره 34، پاییز و زمستان 1394، صفحه 167-188

عزیز سواری؛ مسعود صفایی مقدم؛ سید جلال هاشمی