نویسنده = علیرضا میرزایی
تعداد مقالات: 6
1. کنکاشی در کرامت اولیا به عنوان انسان های برتر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.22034/ra.2022.544155.2729

علیرضا میرزایی


5. نقدپذیری نگاه سلفیه در باب حجیت فهم سلف

دوره 11، شماره 32، اسفند 1393، صفحه 139-165

محمد الله نیا؛ علیرضا میرزایی


6. فیلسوفان شریعت مدار

دوره 6، شماره 21، اسفند 1388، صفحه 39-57

علیرضا میرزایی