نویسنده = مهدی شوشتری
تعداد مقالات: 3
1. مؤلفه‌های معنایی واژه «فرح» در گفتمان قرآن کریم با تأکید بر روابط هم‌نشینی

دوره 18، شماره 45، بهار و تابستان 1400، صفحه 177-198

10.22034/ra.2021.526190.2634

غلامرضا خوش نیت؛ مصیب صیادی؛ مهدی شوشتری


2. حق حیات و سلب آن از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل بشر با تأکید بر عملیات انتحاری

دوره 14، شماره 37، بهار و تابستان 1396، صفحه 143-165

10.22034/ra.2017.27739

محسن محمدی الموتی؛ محمود جلالی؛ مهدی شوشتری


3. مقاصد انسانی شریعت در فقه امامیه

دوره 13، شماره 35، بهار و تابستان 1395، صفحه 205-222

10.22034/ra.2016.21965

مهدی شوشتری؛ حسین ناصری مقدم؛ حسین صابری