نویسنده = حسین ناصری مقدم
تعداد مقالات: 1
1. مقاصد انسانی شریعت در فقه امامیه

دوره 13، شماره 35، بهار و تابستان 1395، صفحه 205-222

مهدی شوشتری؛ حسین ناصری مقدم؛ حسین صابری