نویسنده = کریم عبدالملکی
تعداد مقالات: 2
1. هندسه تعامل ادراکات و نفس در ساختار و عملکرد شاکله

دوره 9، شماره 28، پاییز و زمستان 1391، صفحه 31-51

عبدالله حاجی علی لالانی؛ کریم عبدالملکی؛ سلمان قاسم نیا؛ مهدی جلالوند


2. بررسی نقل و کتابت حدیث در زمان رسول خدا(ص) از منظر امامیه

دوره 6، شماره 19، بهار و تابستان 1388، صفحه 139-154

کریم عبدالملکی