کلیدواژه‌ها = انسان شناسی
تعداد مقالات: 6
1. حقیقت نفس در اندیشه امامیه از مدرسه کلامی بغداد تا علامه طباطبایی

دوره 14، شماره 38، پاییز و زمستان 1396، صفحه 105-126

10.22034/ra.2018.29949

حسین حجت خواه؛ سعید سنایی‌مهر


2. نظریه فطرت و آرای جامعه شناختی و معرفت شناختی علامه طباطبایی

دوره 12، شماره 33، بهار و تابستان 1394، صفحه 51-76

محمد غفوری نژاد


4. انسان شناسی پست مدرن و نقد آن از منظر آموزه های دینی

دوره 8، شماره 25، بهار و تابستان 1390، صفحه 35-64

اسحاق طاهری سرتشنیزی و احمد عزیزخانی


5. چیستی انسان شناسی

دوره 7، شماره 24، پاییز و زمستان 1389، صفحه 35-63

عبدالحسین خسروپناه و رضا میرزایی


6. تأثیر انسان شناسی بر اخلاق شهروندی

دوره 6، شماره 21، پاییز و زمستان 1388، صفحه 161-171

عبدالحمید غلامی نیا