کلیدواژه‌ها = حدوث نفس
تعداد مقالات: 3
1. برهان معرفت نفس از فارابی تا صدرای شیرازی

دوره 13، شماره 35، بهار و تابستان 1395، صفحه 51-75

مجتبی افشارپور؛ یارعلی کرد فیروزجایی


2. هبوط و حدوث نفس از دیدگاه حکمت متعالیه

دوره 8، شماره 25، بهار و تابستان 1390، صفحه 127-149

عبدالفتاح آقازاده


3. چگونگی رویکرد تطبیقی و موجودیّت نفس

دوره 5، شماره 15، بهار و تابستان 1387، صفحه 149-173

اسحاق طاهری