کلیدواژه‌ها = نهاداجرایی
تعداد مقالات: 1
1. گزاره کلامی تأثیرگذار در اجتهاد (جامعیّت شریعت)

دوره 5، شماره 17، پاییز و زمستان 1387، صفحه 31-55

علیرضا صابریان