کلیدواژه‌ها = فطرت
مولفه های کارآمدی نظام ولایی در منظومه فکری امام خامنه ای با تاکید بر فطرت انسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22034/ra.2022.538416.2708

حسن نعیم ابادی؛ مهدی مطهرنیا؛ رضا پریزاد


نظریه نوخاسته گرایی زبانی در بوته نقد

دوره 15، شماره 39، شهریور 1397، صفحه 125-143

10.22034/ra.2018.32748

هوشنگ خوش سیما؛ سجاد فرخی پور؛ مهدی جلالوند


هندسه تعامل ادراکات و نفس در ساختار و عملکرد شاکله

دوره 9، شماره 28، اسفند 1391، صفحه 31-51

عبدالله حاجی علی لالانی؛ کریم عبدالملکی؛ سلمان قاسم نیا؛ مهدی جلالوند


صورت پردازی مفهوم انسان و چگونگی تأثیر آن بر اندیشه سیاسی؛هابز و جوادی آملی

دوره 8، شماره 26، آبان 1390، صفحه 119-141

احمد شفیعی؛ عبدالله حاجی زاده؛ محسن سلگی


کاربرد قرآنی واژه اُمّی

دوره 5، شماره 17، اسفند 1387، صفحه 85-101

سمیه حاجی بابایی ارکی