کلیدواژه‌ها = ابن‌سینا
تعداد مقالات: 4
1. نقش مبادی عالیه در خودآگاهی: بررسی مقایسه‌ای دیدگاه ابن‌سینا و دکارت

دوره 16، شماره 42، پاییز و زمستان 1398، صفحه 29-48

بهمن زکی فر؛ حسین زمانیها


2. خانواده در نظام حکمت عملی ابن‌سینا

دوره 16، شماره 41، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-24

منصوره بخشی؛ مجید صادقی؛ سید مهدی امامی جمعه


4. فرایند استکمال نفس از دیدگاه ابن‌سینا

دوره 9، شماره 27، بهار و تابستان 1391، صفحه 57-80

علیرضا اسعدی؛ حسن معلمی