کلیدواژه‌ها = فطرت اولیه
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی نظریه‌های تقلیل‌گرا در حوزه فطرت انسان

دوره 16، شماره 42، پاییز و زمستان 1398، صفحه 143-159

حسن رضایی هفتادر؛ صفر نصیریان


2. نقش فطرت در معناداری زنذگی از دیدگاه صدرای شیرازی

دوره 13، شماره 35، بهار و تابستان 1395، صفحه 29-49

هاجر شارجبیان گرگابی؛ علی ارشد ریاحی