کلیدواژه‌ها = انسان‌شناسی شناختی
تعداد مقالات: 1
1. نقش نظریه اعتباریات در جایگاه‌شناسی علم انسان‌شناسی

دوره 13، شماره 35، بهار و تابستان 1395، صفحه 159-181

هادی موسوی؛ سیدحمیدرضا حسنی