کلیدواژه‌ها = مؤلفه های قرآنی ابتلا
تعداد مقالات: 1
1. ریخت شناسی الگوی قرآنی ابتلای انبیا؛ تحلیل داستان ابراهیم (ع)

دوره 13، شماره 36، پاییز و زمستان 1395، صفحه 157-176

علی راد؛ پریسا عطایی