کلیدواژه‌ها = قرینه و سیاق
تعداد مقالات: 1
1. نقش سیاق در تفسیر قران

دوره 5، شماره 15، بهار و تابستان 1387، صفحه 99-118

جعفر تابان