کلیدواژه‌ها = سلمان رشدی
تعداد مقالات: 1
1. توطئه ی غرانیق و ابعاد آن

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 75-92

جعفر تابان