کلیدواژه‌ها = اومانیسم
تعداد مقالات: 2
1. انسان، امنیت پایدار در اومانیسم و مکتب امام خمینی

دوره 14، شماره 38، پاییز و زمستان 1396، صفحه 165-186

سید حسین هاشمی؛ علی اکبر علیزاده برمی