دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. عشق از دیدگاه اخوان الصفا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1398

سعید حسن زاده؛ محمد کاظم فرقانی


2. تحلیل فرایند الگو یابی رفتاری از قصه های قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1398

روح الله نجفی


3. بازشناسی انفعالات نفسانی در نظام اخلاقی غزالی با نظر به دیدگاه ارسطو و تأثیر انفعال محبت به خداوند بر سعادت انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1398

میترا پورسینا؛ مریم خسروی


4. توانایی انسان کامل بر اعجاز و پاسخ به نقدهای فخررازی و هیوم پیرامون اعتبار آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1398

سید حسین موسوی راد؛ سید جابر موسوی راد


6. چگونگی نفوذ شیطان در قوای ادراکی آدمی و اقسام کنش‌های آن از منظر قرآن با تاکید بر نظر امام خمینی (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1398

حسین سالمی؛ سیدرضا مؤدب