دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی - پژوهشی

فناوری مطلوب در سبک زندگی معاد باورانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

10.22034/ra.2022.532536.2675

یوسف فرشادنیا؛ احمد شه گلی؛ مریم مدحج


مولفه های کارآمدی نظام ولایی در منظومه فکری امام خامنه ای با تاکید بر فطرت انسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22034/ra.2022.538416.2708

حسن نعیم ابادی؛ مهدی مطهرنیا؛ رضا پریزاد