تبیین فلسفی از رابطه غذا با روح و اندیشه (با نگاهی به متون دینی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم

10.22034/ra.2019.86057.2152

چکیده

امروزه با توجه به گسترش مباحث تجربی مربوط به تغذیه و پیدایش سبک خاص تغذیه‌ای در دوران جدید و نیز رشد و گسترش کمی و کیفی انواع غذاها، ضرورت پرداخت به بحث تغذیه و نسبت آن با انسان بر اساس رویکردهای دینی و فلسفی بیش از هر زمان دیگر مورد نیاز است. در این مقاله، با روش فلسفی به صورت کاربردی و عینی با موضوع تغذیه به عنوان یک شان انسانی مواجهه می شود و تبیین فلسفی از نسبت تغذیه انسان با روح و اندیشه او ارائه می دهد. روش تبیین مباحث این پژوهش، عقلی و فلسفی است. از آنجا که آموزه های دینی نیز اهمیت زیادی داده است، لذا اشاره ای به مویدات دینی این موضوع نیز شده است. مطابق این رویکرد تغذیه اگر چه مربوط به ساحت جسمی انسان ارتباط دارد، اما از آن جا که روح انسان با ساحت جسمی پیوند دارد لذا غذا بر ساحت روحی و اندیشه انسان تاثیر می‌گذارد. بر این اساس تغذیه به عنوان یکی از عوامل غیر معرفتی در جهت گیری اندیشه و باور انسان تاثیر گذار است، به طوریکه برخی از تفکرات و اندیشه های انسان متاثر از غذا است. همین طور تبیین و اثبات این موضوع، علاوه بر اینکه یک موضوع کاربردی و مهم است، آثار تربیتی و اخلاقی خاصی در حوزه های مرتبط با این بحث دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Philosophical Explanation of the Relationship of Food with Spirit and Thought (Looking at Religious Texts)

نویسنده [English]

  • ahmad shahgoli
--
چکیده [English]

Philosophical Explanation of the Relationship of Food with Spirit and Thought (Looking at Religious Texts)
Ahmad shahgoli

Abstract

With regard to the expansion of empirical discussions about nutrition and the emergence of a special nutritional style in the new times and quantitative and qualitative expansion of various types of foods, paying attention to this issue of nutrition and its relation to humans approaches to religion and philosophy is needed more than ever.
this article, with The philosophical method and a practical and objective approach , Faces with issues of nutrition as a human property ,and offers a philosophical explanation of the relation of nutrition to soul and mind.
As religious though is very important, there are several instances from religious
documentations. According to this approach, although nutrition is related to the human body, but since the soul is linked to the soul, so food affects human's spirit and thoughts.
Accordingly, nutrition as one of the non-epistemic factors affects the direction of human thought and belief; So it can be said that some of human thoughts are affected by food. The explanation and proving this issue, alongside that is a practical and important subject, has some educational and ethical implications in spheres related to that.
Key words: food, soul, human, thought, philosophical approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: food
  • soul
  • human
  • thought
  • philosophical approach