تکامل نفس انسانی با دو رویکرد از حرکت جوهری صدر المتالهین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران پردیس فارابی

2 مدیر گروه معارف اسلامی پیام نور لرستان

3 دانشگاه پیام نور

4 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور

10.22034/ra.2019.82064.2125

چکیده

در بستر حکمت متعالیه غایت انسان در قوس صعود، نیل به مبداوجود است .نفس انسان تا مادامی که تعلق به بدن مادی دارد بر اساس حرکت اشتدادی جوهری –خروج تدریجی ازقوه به فعل–به صورت لبس بعد از لبس تکامل می یابد .ملاصدرا بر این عقیده است همین که انسان از جهان محسوس به معقول انتقال یافت، حرکت در جوهره ی وجودی انسان در عوالم غیر مادی از قوه وسایر لوازم حرکت جوهری مستغنی است. مقاله حاضربا روش توصفیی تحلیلی درصدد تبیین رویکرد جدیدی از حرکت جوهری و چگونگی تکامل انسان در نشات بعد از دنیا می باشد؛تا این مساله به اثبات رسد که حرکت مستغنی از خروج به قوه فعل نیز امکان پذیر است.خاستگاه این قسم از حرکت وجود وحیات است،به این معنا که موجودات از آن نظر که وجود دارند؛ دارای حیات ، حرکت و عشق به معنای شوق به کمال نامتناهی دارند. ودر این صورت تکامل ، تبدیل و تغییر مشمول تمام عوالم می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Equality Of Soul With Tow Approach from Trans-substntial Motion Mollasadra

نویسندگان [English]

  • mohammad rasool ahangaran 1
  • abdoalhamid falahnezhad 2
  • d df 3
  • nn ttt 3
  • g g 4
1 ahangaran
2 a
3 vfvf
4 gg
چکیده [English]

The Equality Of Soul With Tow Approach from Trans-substntial Motion Mollasadra In head of high wisdom their purposes is attainment to origin existence. Men theretofore the soul dependent to physical body base. Trans-substantial motion exist gradually from potency to actually. But when men transmit from sensible word to intelligible word trans-substantial motion In spiritual word independent from potency and another special requirement. This article with description and analysis method go to specify new approach from Trans-substance motion and circumstance evolution of men in the another emanation after this word until this problem prove it is possible motion do not need to exit from potency to actually. Unlike first approach origin this viewpoint is being and vita. this mean Existents have vita and motion and love that mean ardor the infinite prime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • trans-substantial motion
  • Mollasadra
  • renewal similitudes
  • Ibn Arabi