مبانی الهیاتی صلح و جنگ در سنت علوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا س

2 مدیر گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

10.22034/ra.2019.90246.2188

چکیده

چکیده
از میان رویکردهای گوناگونی که در بررسی مساله صلح و جنگ در سنت علوی می‌توان داشت (از جمله رویکرد تاریخی- اجتماعی، فقهی- حقوقی و ...) رویکرد الهیاتی از اهمیت خاصی برخوردار است. مقاله حاضر، ضمن استناد به مدارک و منابع تاریخی، می‌کوشد با نگاهی تحلیلی، مبانی و ریشه‌های الهیاتی این مساله را در سنت امام علی (ع) بکاود. بنا بر نتایج این تحقیق، مهمترین مبانی الهیاتی صلح و جنگ در سنت علوی عبارت است از: گستردگی و دوام رحمت الهی، سبقت رحمت الهی بر غضب الهی، مظهر جمال و جلال الهی بودنِ امام معصوم، تقابل حق و باطل، شناساندن توحید، تقابل هدایت و ضلالت، دفاع از آموزه‌های اسلام و سنت نبوی، فرمان الهی مبنی بر مقابله با پیمان‌شکنان، تأویل قرآن و ایستادگی در برابر بازگشت به جاهلیت. نتیجه کلی این اصول، نوعی صلح‌گرایی (تقدم صلح بر جنگ) و اختصاص تجویز جنگ به موارد اضطرار در سنت علوی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theological Basics of War and Peace in Alavi Tradition

نویسندگان [English]

  • tahereh salehi 1
  • mohammad saeedimehr 2
1 Alzahra University
2 tarbiat modares university
چکیده [English]

Abstract
Of all the approaches (such as social-historical, legal-juridical,…, etc) one can have towards the concept of war and peace in Alavi Tradition, theological approach is the most important one. This research, with an analytical point of view, tries to explore the theological basics and roots in Alavi tradition citing the historical references. The research concludes that the most important on these traditions are: Expansibility and durability of the divine mercy, divine mercy overtaking the divine wrath, Imam’s being the manifestation of divine beauty and glory, right and wrong conflicting each other, insighting the monotheism, showing the discrepancy between being guided or strayed, defending the teachings of Islam and the prophet, obeying God’s order to conflict the traitors, explicating the Qur’an and resisting the willingness to return to “Jahiliya”. The general result of these principles, in Alavi Tradition, is peacefulness (preceding peace on war) and only engaging in a war if situation is compelled.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theological Basics
  • war
  • peace
  • Imam Ali (pbuh)