نویسنده = موسوی، سید امیر
تعداد مقالات: 1
1. نقدی بر دیدگاه‌های سید قطب درباره جاهلیت مسلمانان

دوره 14، شماره 37، بهار و تابستان 1396، صفحه 167-181

سید امیر موسوی