نویسنده = تورانی، اعلی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل تلائم سخنان صدرا درباره «حدوث جسمانی نفس» با تعابیر روایی ناظر بر «قدم نفس»

دوره 16، شماره 41، بهار و تابستان 1398، صفحه 55-70

محسن طاهری صحنه؛ غزاله رفیعی؛ اعلی تورانی


2. نقش قوه خیال در پدیده وحی از دیدگاه فارابی و ملاصدرا

دوره 11، شماره 31، بهار و تابستان 1393، صفحه 79-96

اعلی تورانی؛ معصومه رهبری