نویسنده = ملکی، ملیحه
تعداد مقالات: 1
1. فلاح و موکشه در آرای امام خمینی(ره) و شنکره

دوره 10، شماره 29، بهار و تابستان 1392، صفحه 135-157

علی غفاری؛ ملیحه ملکی