نویسنده = عظیمی، سید امین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تکنولوژی و اخلاق فناوری در پرتو تبیین عناصر حوزه انسان‌شناسی دینی

دوره 14، شماره 37، بهار و تابستان 1396، صفحه 225-250

محسن شیراوند؛ سید امین عظیمی