نویسنده = مشایخی پور، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه مصلحت در سیره و سخن امام علی (ع)

دوره 6، شماره 21، پاییز و زمستان 1388، صفحه 145-159

محمدعلی مشایخی پور