نویسنده = اکبری، رضا
تعداد مقالات: 2
1. هستی‌شناسی انسان از منظری دینی: بررسی دیدگاه فخر رازی

دوره 15، شماره 40، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-38

کیهان سلطانیان؛ رضا اکبری؛ محمد حسین مهدوی نژاد؛ علیرضا پارسا


2. قضا و قدر و سرنوشت انسان از منظر ابن سینا و فخر رازی

دوره 14، شماره 38، پاییز و زمستان 1396، صفحه 215-230

سیدعقیل میرفتاحی؛ علی مرادخانی؛ رضا اکبری