نویسنده = حاجی بابایی ارکی، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد قرآنی واژه اُمّی

دوره 5، شماره 17، پاییز و زمستان 1387، صفحه 85-101

سمیه حاجی بابایی ارکی