نویسنده = حسین زاده، ابوالحسن
تعداد مقالات: 3
2. الگوی مدیریت سیاسی امام(ره) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

دوره 4، شماره 13، پاییز و زمستان 1386، صفحه 21-47

ابوالحسن حسین زاده


3. جایگاه اخلاق در مدیریت سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 11، بهار و تابستان 1386، صفحه 29-55

ابوالحسن حسین زاده