نویسنده = رهبری، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. نقش قوه خیال در پدیده وحی از دیدگاه فارابی و ملاصدرا

دوره 11، شماره 31، بهار و تابستان 1393، صفحه 79-96

اعلی تورانی؛ معصومه رهبری