نویسنده = سنایی‌مهر، سعید
تعداد مقالات: 1
1. حقیقت نفس در اندیشه امامیه از مدرسه کلامی بغداد تا علامه طباطبایی

دوره 14، شماره 38، پاییز و زمستان 1396، صفحه 105-126

حسین حجت خواه؛ سعید سنایی‌مهر