نویسنده = جلالی کندری، سهیلا
تعداد مقالات: 1
1. توصیفات قرآن کریم و کتاب مقدسِ یهودیان از دشمن

دوره 14، شماره 38، پاییز و زمستان 1396، صفحه 187-213

اعظم سادات شبانی؛ سهیلا جلالی کندری