نویسنده = پارسا، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. هستی‌شناسی انسان از منظری دینی: بررسی دیدگاه فخر رازی

دوره 15، شماره 40، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-38

کیهان سلطانیان؛ رضا اکبری؛ محمد حسین مهدوی نژاد؛ علیرضا پارسا