نویسنده = سهرابی فر، محمدتقی
تعداد مقالات: 2
1. فرضیه تکامل و انسان متعالی

دوره 15، شماره 40، پاییز و زمستان 1397، صفحه 79-99

محمدتقی سهرابی فر


2. تفاوت ماهوی انسان ها در اندیشه فخر رازی

دوره 14، شماره 38، پاییز و زمستان 1396، صفحه 25-37

محمدتقی سهرابی فر