نویسنده = عبدالملکی، کریم
تعداد مقالات: 1
1. الهام بخشی نظریه فطرت در نقد دیدگاه عامه درباره کتابت حدیث در عهد رسول اکرم (ص)

دوره 14، شماره 38، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-56

کریم عبدالملکی؛ مهدی جلالوند؛ سلمان قاسم نیا