نویسنده = ضمیری، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. تکامل نفس انسانی با دو رویکرد از حرکت جوهری صدر المتالهین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

محمد رسول آهنگران؛ عبدالحمید فلاح نژاد؛ محمد رضا ضمیری؛ عباس حاجیها؛ مهدیه علوی فرد