نویسنده = شه گلی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. تبیین فلسفی رابطه غذا با روح و اندیشه با نگاهی به متون دینی

دوره 16، شماره 41، بهار و تابستان 1398، صفحه 179-196

احمد شه گلی