نویسنده = شقاقی، فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. اکتساب زبان از دیدگاه قرآن و روان شناسی

دوره 11، شماره 32، پاییز و زمستان 1393، صفحه 93-107

حمیدرضا ایمانی فر؛ علی اصغر کاکوجویباری؛ محمدسعید فیاض؛ فرهاد شقاقی