نویسنده = گوک آتابای، عبدالغفور
تعداد مقالات: 1
1. تبیین نیاز انسان به وحی بر پایه تحلیل عناوین و اوصاف قرآن در قرآن: بررسی ذکر، حکمت و موعظه

دوره 15، شماره 40، پاییز و زمستان 1397، صفحه 237-260

حسن رضایی هفتادر؛ فتح الله نجارزادگان؛ عبدالغفور گوک آتابای