نویسنده = ساجدی، حامد
تعداد مقالات: 1
1. فیزیکالیسم ناتقلیل‌گرا؛ بررسی و نقد دیدگاه ننسی مورفی

دوره 15، شماره 40، پاییز و زمستان 1397، صفحه 123-144

حامد ساجدی؛ ابوالفضل ساجدی