نویسنده = هاشمی، فرزانه سادات
تعداد مقالات: 1
1. موانع عمل در فرآیند استکمال انسان از دیدگاه ملاصدرا

دوره 15، شماره 40، پاییز و زمستان 1397، صفحه 145-162

فروغ السادات رحیم پور؛ صادق خوشخو؛ فرزانه سادات هاشمی