نویسنده = حاجی ناصری، سعید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ضرورت دین از چشم‌انداز نظریه‌پردازی ایدئولوژی در اندیشه اجتماعی

دوره 15، شماره 40، پاییز و زمستان 1397، صفحه 211-236

سعید حاجی ناصری؛ مرضیه بقیری