نویسنده = زمانیها، حسین
تعداد مقالات: 1
1. نقش مبادی عالیه در خودآگاهی از دیدگاه ابن سینا و مقایسه وی با دکارت از این منظر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1398

بهمن زکی فر؛ حسین زمانیها